במדיניות הפרטיות

הודעת פרטיות וקבצי COOKIES

 

אתר זה ("האתר") מופעל ע"י תרימה תוצרי רפואה ישראליים מעברות בע"מ ("תרימה").

 

הודעת פרטיות זו חלה על מידע אישי שאוספת תרימה באמצעות האתר והיא מתארת את אופן השימוש של תרימה במידע שלך ואת זכויותיך להגן על המידע שלך, לרבות הזכות להתנגד לחלק מהעיבוד שמבצעת תרימה או להסרת המידע האישי שלך.

 

באתר עשויים להופיע קישורים לאתרי אינטרנט אחרים שאינם בשליטת תרימה. תרימה אינה אחראית למדיניות הפרטיות או לנוהלי הפרטיות של אתרי אינטרנט אחרים. תרימה עשויה לפרסם גם קישורים לאתרי אינטרנט אחרים המופעלים על ידה, הפועלים לפי מדיניות פרטיות אחרת. אם אתה נכנס לאתרי אינטרנט אלה דרך אתר זה, מומלץ לעיין במדיניות הפרטיות של אתרים אלה.

 

אתה אינך חייב למסור לנו את המידע שלך, אולם ככל ותבחר שלא לעשות כן, לא בהכרח נוכל לספק לך את השירות המבוקש. ככל ואינך מעוניין כי נשמור ונעבד את פרטיך אתה מתבקש להימנע מגלישה באתר.

תרימה מעבדת את המידע האישי הנאסף על ידה למטרות הבאות:

בהסכמתך, כדי:

  • לספק לך מידע על הפעילויות העסקיות של תרימה, מוצריה או שירותיה,
  • להשיב לשאלות או פניות אחרות שהגשת באמצעות האתר,
  • להעביר קבצי COOKIES וטכנולוגיות דומות, כמפורט להלן.

 

להעביר קבצי COOKIES וטכנולוגיות דומות, כמפורט להלן.

  • לנתח את השימוש באתר כדי לשפר על בסיס קבוע את התכנים הנכללים בו ולמדוד את ביצועיו,
  • לשפר את אפשרויות השימוש באתר ואת ההודעות ששולחת אליך תרימה ולהתאים אותן אישית.

 

לקיים את דרישות החוק והדרישות הרגולטוריות, לדווח על תופעות לוואי ובקרת איכות וציות, ולהשיב לדרישות לקבלת מידע המתקבלות מרשויות.

 

תרימה עשויה לחשוף את המידע האישי שלך בפני נמענים מהסוגים הבאים וזאת אם ורק כאשר הדבר נדרש למילוי תפקידיהם:

  • אנשי צוות תרימה לרבות עובדים, יועצים חיצוניים וסוכנים;
  • ספקי שירותים חיצוניים המעבדים את המידע האישי שלך עבור תרימה והמחויבים בהתחייבויות חוזיות או מקצועיות לשמור על סודיות המידע האישי שלך ועל אבטחתו;
  • רשויות ממשלתיות, רשויות רגולטוריות וגורמי אכיפת החוק, ככל שהדבר נדרש למטרות שלעיל, אם מעוגן בחוק או אם נדרש להגנה משפטית על האינטרסים החוקיים של תרימה, הכל על פי הדין.

 

קבצי COOKIES וטכנולוגיות מעקב קשורות:

תרימה משתמשת בקבצי COOKIES כדי לאסוף מידע לגביך ולשמור על העדפות הגלישה שלך. קבצי COOKIES הם קבצי טקסט המכילים כמויות מידע קטנות המועברות להתקן שלך כאשר אתה מבקר באתר אינטרנט. לאחר מכן נשלחים קבצי COOKIES בחזרה לאתר האינטרנט אליו אתה נכנס בשנית. פעולה זו מאפשרת לאתר האינטרנט לזהות את ההתקן שלך.

 

תרימה משתמשת בקטגוריות הבאות של קבצי COOKIES באתר:

קטגוריה 1: קבצי COOKIES הכרחיים

קבצים אלה נחוצים כדי לאפשר לך לגלוש ברחבי האתר ולהשתמש ביכולותיו. בלעדיהם, לא ניתן לספק לך את השירותים שביקשת (כגון שמירת פרטי ההתחברות שלך).

 

קטגוריה 2: קבצי COOKIES ביצועיים

קבצים אלה אוספים מידע על האופן בו משתמשים אנשים באתר. לדוגמא, תרימה משתמשת בקבצים אלה כדי לסייע לה להבין כיצד הגיעו לקוחות אל האתר, גלשו בו או השתמשו בו ולהצביע על תחומים בהם יכולה תרימה להשתפר, כגון ניווט, חווית המשתמש וקמפיינים שיווקיים. כל המידע הנאסף בקבצים אלה הוא אנונימי. המידע משמש אך ורק לשיפור ביצועי האתר.

 

קטגוריה 3: קבצי COOKIES תפקודיים

קבצים אלה זוכרים בחירות שאתה עושה (למשל, בחירת שפה). השימוש בהם מסייע לספק לך חוויה המתאימה יותר להעדפותיך ולהפוך את ביקוריך באתר למותאמים יותר עבורך. ניתן להפוך את המידע שאוספים הקבצים לאנונימי והם אינם יכולים לעקוב אחר פעילות הגלישה שלך באתרי אינטרנט אחרים. אם ברצונך למחוק קבצי COOKIES כלשהם השמורים במחשב שלך, אנא פנה לאזור העזרה והתמיכה בדפדפן האינטרנט שלך לקבלת הוראות לאיתור הקובץ או הספרייה המאחסנים קבצי COOKIES.

 

קטגוריה 4: קבצי COOKIES של רשתות חברתיות

קבצים אלה מאפשרים לך לשתף את פעולותיך באתר זה ברשתות חברתיות כגון פייסבוק. קבצים אלה אינם בשליטת תרימה. למידע על אופן פעולת קבצים אלה תוכל לפנות לאתרי הרשתות החברתיות המפעילים אותם.

 

קטגוריה 5: קבצי COOKIES פרסומיים

קבצים אלה נועדו להביא לידיעתך פרסומים או תוכן רלוונטיים לתחומי העניין שלך. בנוסף, נעשה שימוש בקבצים אלה כדי להגביל את מספר החשיפות שלך למודעות מסוימות ולמדוד את יעילות הפרסום. בדרך כלל מוכנסים קבצים אלה לאתר ע"י חברות פרסום, בידיעתה ובאישורה של תרימה. הקבצים יוצרים תיעוד לביקור באתר והמידע הנאסף מועבר לגורמים אחרים כגון מפרסמים.

 

מחיקת קבצי COOKIES או השבתת האפשרות לקבלם בעתיד עשויה למנוע גישה לאזורים או מאפיינים מסוימים באתר.

 

שימוש במשואות אינטרנט

דפים מסוימים באתר והודעות הדוא"ל ששולחת תרימה עשויים להכיל תמונות אלקטרוניות המכונות "משואות אינטרנט" (web beacons, מכונות לעתים "תמונות gif שקוף" [clear gif]). משואות האינטרנט מאפשרות לספור את כמות המשתמשים שביקרו בדפים אלה או קראו את הודעות הדוא"ל של תרימה. משואות אינטרנט אוספות רק מידע מוגבל, הכולל מספר מזהה של קובץ COOKIES, תאריך ושעת הצפייה בדף ותיאור הדף בו נמצאת משואת האינטרנט. המשואות אינן נושאות מידע אישי כלשהו והן משמשות רק למעקב אחר יעילותו של קמפיין מסוים.

 

אופן אחסון המידע שלך והזכויות שלך

תרימה שומרת את כל המידע שהיא אוספת בנוגע לאינטראקציות שלך עם תרימה. המידע שלך יישמר לתקופה של שנתיים, או כפי שיידרש באופן סביר למימוש המטרות המפורטות לעיל, ובהתאם להוראות הדין.

 

ייתכן שבכפוף לדין, תהיה רשאי לבקש מתרימה לקבל עותק של המידע שלך, לתקנו, למחקו או להגביל את עיבודו, או לבקש מתרימה להעביר חלק ממנו לארגונים אחרים. ייתכן גם שיהיו לך זכויות להתנגד לעיבוד כלשהו. זכויות אלה עשויות להיות מוגבלות במצבים מסוימים, למשל, כאשר יכולה תרימה להוכיח כי היא מעבדת את המידע האישי שלך בעקבות דרישה

לידיעתך, באתר זה נעשה שימוש בקבצי COOKIES. המשך גלישה באתר מהווה הסכמה לשימוש זה. למידע נוסף ניתן לעיין במדיניות הפרטיות.